تاب ویلایی

تاب باغی آویزان

چگونه یک تاب باغی آویزان مناسب برای ایوان خود انتخاب کنیم

چیزی بهتر از رفتن به ایوان با یک فنجان قوه ی داغ یا استراحت در سب با یک کوکتل و نشستن با یک دوست صمیمی نیست. همه می دانند که بهترین صندلی در ایوان یک تاب باغی آویزان هست. این یک ...
0
خصوصیات تاب ها

خصوصیات تاب هایی که در باغ مورد استفاده قرار می گیرد

امروزه تاب ها و صندلی ها در باغ ها جای خود را پیدا کرده اند و و در هر باغی می توان یک تاب را پیدا کرد. که می تواند 2 نفره و چه 1 نفره . تاب های باغی ...
0